Företagskultur och värderingar

10.09.2020

Varför är det så viktigt i uppstarten av ett företag? Det kan man ju fråga sig. Kulturen i ett företag kommer av sig själv men vill du vara med och styra/påverka den kan det vara strategiskt att tänka igenom hur du vill ha det på ditt företag redan innan den första anställda. Så sammanfattar jag det jag lyssnat och läst. Det är inte för sent att ta tag i frågan när företaget är igång men det är betydligt svårare att påverka redan invanda mönster. Om ni redan är ett gäng och du som sitter i ledande position vill se förändring så är a och o att involvera varje individ i gänget i det förändrings arbetet. Sen är det så att värderingar och kultur är inget man sätter upp på väggen och lämnar där utan det är något som man måste gå in för att förmedla och leva efter. 

För att lättare komma igång har jag stolpat upp några punkter som man kan fundera kring. Fundera kring hur du och ditt företag vill ha det i de sittuationerna. Vad vill du ska vara kotym? 

Några punkter som kn vara b